Ambulant gezinsbegeleider

Application deadline date has been passed for this Job.
Deeltijd
 • Datum geplaatst: 30 oktober 2019
Functieomschrijving

Ambulant gezinsbegeleider

Contract voor 16 uur opbouwend naar meer/uren in overleg

Queeste, Alkmaar

Voor ons team Specialistische Ambulante Gezinsondersteuning zijn wij opzoek naar een enthousiaste AG-er.

Wat ga je doen?

Je werkt als specialistisch ambulant gezinsbegeleider samen met je collega’s binnen 1 gezin/ 1 plan in het gezin ter plaatse. Je stemt af met het netwerk van de cliënt(en), waaronder ook de betrokken hulpverlening als jeugd en gezinscoach, voogd etc. Het doel is, in samenwerking, ouders en kinderen in het gezin te begeleiden in de opvoedtaken, aanspreekpunt te zijn voor hen en noodzakelijke veranderingen in het gezin en in het netwerk aan te sturen. Het betreft hulpverlening in het vrijwillig kader, soms ook in de fase voorafgaand aan een mogelijke gedwongen maatregel. Het betreft zowel kortdurende als duurzame opvoedondersteuning.

Het gezinsteam wordt ondersteund door één of meerdere gedragswetenschappers en een systeemtherapeut.

Het team is nog in ontwikkeling en wordt vanuit de vragen in de praktijk vormgegeven.

Wat zijn je taken en verantwoordelijkheden?

 • Zelfstandig, evt. met collega, begeleiden van ouder(s) in de opvoedsituatie, op basis van gestelde doelen en in samenwerking met het (hulpverlenings-)netwerk.
 • Gezamenlijk met behandelaren en gezin opstellen van begeleidings-/behandelingsdoelen in het Zorgplan; het uitvoeren en evalueren hiervan.
 • Het bieden van Procesmatige begeleiding en doelgerichte hulp binnen zowel langdurige als kortdurende begeleidingstrajecten. Hierbij worden passende hulpverleningsmethodieken ingezet.
 • Werken aan een vertrouwensrelatie met cliënten als basis voor het gezamenlijk werken aan doelen.
 • Tijdig Signaleren van ontwikkelingen in een gezin of bij leden van het gezin, die veiligheid of welbevinden van cliënten kunnen verslechteren en het daarbij adequaat kunnen interveniëren o.a. d.m.v. methodieken.
 • Samenwerken met regiebehandelaar en collega’s t.b.v. een veilig opvoedklimaat.
 • Verantwoordelijkheid kunnen dragen voor een zorgdossier, rapportage en registratie, waarbij zowel intern als extern eisen gesteld worden op inhoud van de zorg.
 • Extra zorgverantwoordelijke taken op zich kunnen nemen, waaronder het plannen van multidisciplinair overleg, externe overleggen plannen, contactpersoon intern en extern.

 Wat vragen wij:

 • Je hebt een relevante Hbo-opleiding
 • Je hebt minimaal een jaar ervaring in een dergelijke of vergelijkbare functie
 • Je hebt ervaring in het werken met gezinnen met complexe problematiek (bij voorkeur in gezinnen met kinderen tot 12 jaar);.
 • Je hebt ervaring in zowel afstemming op praktische dagelijkse realiteit als ook methodisch werken, systemische blik. IAG, PPG, Triple P is een pre;
 • Je kan goed signaleren, analyseren, organiseren.
 • Je kan een vertrouwensrelatie opbouwen met cliënten vanuit deskundigheid.
 • Je hebt vermogen tot zelfreflectie en openheid in het samenwerken.
 • Je kan omgaan met stress en crisissituaties en daarin ad hoc en deskundig kunnen handelen.
 • Je bent flexibiliteit in werkuren en dagen binnen afgesproken kaders.
 • Je hebt kennis van (psychiatrische) problematiek bij volwassenen en jeugd;
 • Je hebt goede communicatieve mondelinge en schriftelijke vaardigheden i.v.m. de externe en systeemgerichte contacten;
 • Je kan verantwoordelijkheid nemen en casemanagement dragen;
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;
 • Je hebt kennis van de veranderingen in de jeugdzorg;
 • Dinsdag ochtend en woensdagochtend vinden er overleggen plaats.
 • Je kan meedraaien in huidige casuïstiek, dit is onderdeel van de sollicitatieronde;
 • Je bent in bezit van rijbewijs en auto;
 • Je hebt kennis van de antroposofische mensvisie is een pre;

Wat bieden wij?

Primaire arbeidsvoorwaarden:

 • Arbeidsvoorwaarden en FWG gelden volgens cao Gehandicaptenzorg.
 • Een contract op basis van 16 uur per week, opbouwend naar meer; flexibiliteit of minder uren kan besproken worden.

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Een inspirerende werkplek waar op een hedendaagse manier gezocht wordt naar een antwoord op zorgvragen die mede vanuit de antroposofisch menskunde gevonden willen worden;
 • Een zelfsturend team in opbouw waarbij je mee kan werken aan de ontwikkeling hiervan;
 • Enthousiaste collega’s die graag samenwerken;
 • Een organisatie met visie, waarbij ‘Heel de Mens’ centraal staat;
 • Een organisatie waarbij veel nieuwe ontwikkelingen gaande zijn;

Wie zijn wij?

Naast het bieden van specialistische GGZ (SGGZ), ambulante begeleiding logeren en verblijf, biedt Queeste in Alkmaar gespecialiseerde ambulante gezinsondersteuning. Er wordt nauw samengewerkt tussen de afdelingen en teams om optimale integrale zorg te bieden voor kinderen, jeugd en volwassenen.

Bij Queeste hanteren we geen absolute IQ-grens, wat betekent dat mensen met een licht verstandelijke beperking ook welkom zijn bij Queeste. Queeste maakt onderdeel uit van de Raphaëlstichting.

Enthousiast?

Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Elbrig van de Poel; tel 072-5660166

Procedure:

 • De vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat;
 • Het opvragen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure;
 • Het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een vereiste;
Founding partners: