Chauffeur CE (fulltime en weekend)

Application deadline date has been passed for this Job.
Deeltijd Voltijd
Functieomschrijving

De baan:

Het laden, vervoeren en lossen van koel en vrieslading(levensmiddelen) op pallets (veelal tussen vries/koelhuizen) mettrekker-oplegger of motorwagen-aanhangwagen. Je hebt kennis van:      

         het vervoeren van goederen onder geleidetemperatuur; de werking van de koel-/vriesinstallatie

         de registratieapparatuur en de procedures oplaad- en losplaatsen

         bijzonderheden meest voorkomende ladingsoortenten aanzien van temperatuur en houdbaarheidscondities

         juiste palletopstelling en het openen vankleppen ter bevordering van de luchtcirculatie en de doorstroming  van dekoellucht

Zelfstandigheid, risico’s, verantwoordelijkheden en invloed:

         laadt en lost bij koelhuizen, vrieshuizen engroothandelsbedrijven

         doet bij twijfel over de juiste temperatuur vanaangeboden lading een meting

         handhaaft condities ten aanzien vanladingtemperatuur en hygiëne

         laat zo nodig aantekening over temperatuur afwijkingenmaken op de vrachtbrief

         voorkomt tijdens het transport het oplopen vande ladingtemperatuur, daar dit kan leiden tot bederf of tot  de noodzaakvan extra vriestijd

 Sociale vaardigheden, uitdrukkingsvaardigheid:

         heeft contacten met laad- en lospersoneel vandiverse vrieshuizen en koelhuizen over  de laadvolgorde,  ladingsamenstellingen vrachtdocumenten

         laadt en lost de pallets met behulp vanhandpompwagen in samenwerking met het personeel

         assisteert zo nodig bij klanten die met eenandere palletbouw werken bij het overstapelen en stelt aan de hand vanvrachtdocumenten zelf (enkele) palletladingen samen

Rangeren:

         Het op een bedrijfsterrein of tussen enkelebedrijfsterreinen in elkaars directe omgeving, aankoppelen, verrijden enafkoppelen van opleggers.

         verplaatst met behulp van pompwagen pallets bijladen en lossen in en uit de laadbak

Interesse?

Is je interesse gewerkt? Dan zien we jouw sollicitatie graagtegemoet! Je kunt solliciteren via onze website www.hessingsupervers.nl

Founding partners: