De vlag (met schooltas) kan weer uit

1280px-Geslaagd_vlag_met_tas
0

REGIO – Morgen, donderdag 9 juni, horen duizenden leerlingen of ze geslaagd zijn voor hun schooldiploma. Op deze dag krijgen leerlingen van het vmbo (theoretische en gemengde leerweg), havo en vwo de uitslag van het centraal schriftelijk examen. Daarnaast is er dit jaar, net als vorig jaar, nóg een uitslagdatum: leerlingen van het vmbo-kader en -basis horen op woensdag 15 juni of ze geslaagd zijn.

De uitslag van de centrale examens is altijd een feestelijk moment, met vlaggen door het hele land. Normaal gesproken hoort iedereen die regulier examen doet op dezelfde dag de uitslag, maar dit jaar niet. Vanwege corona mogen leerlingen hun examens dit jaar spreiden over twee tijdvakken. Hierdoor is er minder tijd om de examens te normeren, ofwel te bepalen bij hoeveel punten je een voldoende hebt. Dit gebeurt door speciale normeringsexperts. Zij kunnen niet in korte tijd in 1 keer álle examens normeren. Zij moeten beginnen met de papieren examens, omdat de leerlingen die deze examens doen moeten weten of ze vakken moeten herkansen. Voor de digitale examens bepalen scholen zelf wanneer de herkansingen zijn en is er dus meer tijd.

Twee feestdagen

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs): “Ik snap heel goed dat veel leerlingen, ouders en leraren van vmbo-kader en -basis teleurgesteld zijn dat ze een week langer moeten wachten op de uitslag. Ik baal hier zelf ook flink van, maar jammer genoeg kan het niet anders. Ik ga ervan uit dat volgend jaar de uitslagdatum weer voor iedereen op dezelfde dag zal zijn. En dit jaar gaan we er samen voor zorgen dat 15 juni óók een feestdag wordt.”

Vlaggenmaand

Er zijn ook jongeren en volwassenen die niet (meer) naar een reguliere middelbare school gaan, maar toch examen doen in één of meerdere vakken. Deze staatsexamenkandidaten krijgen zoals elk jaar op verschillende momenten hun uitslag te horen. Voor de staatsexamens is er niet 1 uitslagdatum: kandidaten horen na het laatste afgeronde examen of ze geslaagd zijn. Staatsexamenkandidaten moeten na de centrale examens college-examens afleggen (vergelijkbaar met schoolexamens), die kunnen doorlopen tot en met begin augustus. Herkansen van centrale examens doen deze leerlingen in het derde tijdvak halverwege augustus. Vanwege de verschillende uitslagmomenten voor staatsexamenkandidaten wordt er net als afgelopen jaren in juli een zogenaamde vlaggenmaand georganiseerd. Zodra de uitslag bekend is voor een individuele kandidaat of alle kandidaten van een school hun uitslag hebben gehoord, kan de vlag uit.

Founding partners: