Samen op weg naar de zorg uan morgen met de Academische LeerWerkPlaats in Hoorn

230907 Opening ALWP bij Omringlocatie Lindendael
0

HOORN – Vandaag, 7 september, was de feestelijke opening van de Academische LeerWerkPlaats (ALWP) bij de revalidatieafdeling van Omringlocatie Lindendael in Hoorn. Omring, GRZPLUS (samenwerkingsverband tussen Omring en De Zorgcirkel om topzorg te leveren) en de Hogeschool van Amsterdam hebben de samenwerking gezocht om zorgprofessionals nu en in de toekomst te binden en te boeien voor de ouderenzorg. Op deze leerwerkplaats treffen zorgprofessionals, verpleegkunde studenten en docenten elkaar. Dit leidt tot een krachtige en innovatieve leer- en werkomgeving.

Waardevolle praktijkervaring

De ALWP heeft als voornaamste  doel om onderzoek, praktijk  en onderwijs nauwer met elkaar te verbinden en te  versterken. Hier werken studenten, docenten en ervaren professionals uit de praktijk zij aan zij aan innovatieve onderzoeksprojecten gericht op de revalidatiezorg. Binnen de ALWP krijgen verpleegkundestudenten van de Hogeschool van Amsterdam de kans om waardevolle praktijkervaring op te doen. Ze lopen stages en doen onderzoek op verschillende locaties van Omring en in de wijkzorgteams.

“De ervaring met het op Omringlocaties verzorgen van onderwijs met het hbo – door samen te leren, te werken en te onderzoeken – is zeer stimulerend”, zegt Omring-bestuurder Jolanda Buwalda trots. “Het leidt tot doorbraken in bijvoorbeeld de wijze van zorgverlening, het gebruik van data en digitalisering. Bovendien ontstaat er een impactvolle relatie en nieuw evenwicht tussen professional, student en cliënt.” Binnen Omring is er al eenzelfde succesvolle samenwerking met studenten fysio- en ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam.

Van elkaar leren

“We zijn ontzettend blij met deze unieke samenwerking”, vertelt Wendy Goos, manager Revalidatie bij Omring. Er starten 14 studenten van alle leerjaren. “Zij gaan werken en leren op de revalidatie- en herstelafdelingen en in de thuiszorg. Door gezamenlijk  met  onderzoek  en praktijk bezig te  zijn, leren zij ook van elkaar. Omdat onderzoek  en praktijk  zo dichtbij elkaar  staan, nemen de studenten de resultaten meteen mee en delen die met de teams.”

Eén van de onderzoeken  richt zich bijvoorbeeld  op revalidatie in de thuiszorg. “Als mensen vanuit de revalidatieafdeling in Lindendael naar huis gaan, dan werken zij thuis verder aan hun herstel. Samen met studenten, behandelaren en zorgprofessionals gaan we een module ontwikkelen die thuiszorgmedewerkers handvatten geeft zodat de cliënt gemakkelijker thuis verder kan revalideren en herstellen.”

Feestelijke opening

Met het doorknippen van het lint is de leerwerkplaats vandaag officieel geopend. Tijdens de feestelijke opening was er een welkomstwoord door Carine Latour, opleidingsmanager Verpleegkunde  bij  de  Hogeschool  van  Amsterdam en als Lector verbonden aan GRZ Plus. Carine Latour: “Dit is een bijzondere samenwerking en mooie mijlpaal, waar onderwijs, onderzoek en zorg samenkomen.”

Founding partners: