Omring

Omring biedt met name zorg aan ouderen, chronisch zieken en mensen met een lichamelijke beperking. Ons werkgebied is Noord-Holland Noord. Wij ondersteunen onze klanten met preventieve activiteiten, verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. Dat doen wij bij mensen thuis en in diverse wooncentra. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor prenatale zorg, kraamzorg, voorlichting en advies rondom de zwangerschap. In onze thuiszorgwinkels of via het uitleenpunt voor hulp- en verpleegartikelen vindt u een assortiment aan handige producten. Een servicepakket voor 55.000 leden, cursussen en ondersteuning van mantelzorgers vullen ons aanbod aan. Positief Wij gaan uit van de kracht van mensen. De kracht om het leven zo in te richten, dat het aansluit bij de eigen mogelijkheden. Wij stimuleren cliënten en medewerkers om vanuit hun eigen kracht en overtuigingen in het leven te staan. Eigen regie Mensen hebben de regie over hun eigen leven. Zo lang mogelijk zelf dingen doen en regelen geeft de meeste voldoening. Als u daarbij professionele zorg nodig heeft, komt Omring in beeld. Samen ‘Samen’ kenmerkt de manier waarop wij werken. ‘Samen’ staat voor de verbindingen die wij maken; met collega’s, met u als cliënt en uw familie en natuurlijk ook met andere organisaties binnen ons werkgebied Noord-Holland-Noord. Om op die manier met zorg bij te dragen aan de kwaliteit van samen leven. Daar staan wij voor.

Showing result for

Suggestions:

  • Make sure all words are spelled correctly
  • Wildcard searches (using the asterisk *) are not supported
  • Try more general keywords, especially if you are attempting a name


Founding partners: