Bijzondere vacature: Algemeen directeur bij de gemeente Hoorn

Stadhuis_hoorn
0

HOORN – Sommige vacature zijn zo bijzonder dat wij deze graag willen delen via Werkbij Westfriesland. Zo ook deze. Hoe gaaf is het om op je visitekaartje te hebben waarop staat dat je algemeen directeur bent bij de Gemeente Hoorn. Op dit moment is er een procedure gestart om de vacature op te vullen. Reageren kan nog tot 12 juni. Wat moet je doen en kunnen? Dat lees je hieronder in de vacaturetekst.

Gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Hoorn

Vacaturetype – overige vacatures
Naam organisatie – Gemeente Hoorn
Standplaats – 17
Publicatiedatum – 29 mei 2020
Sluitingsdatum – 12 juni 2020

Hoorn zoekt een strategische verbinder, die inspireert, die ieder in zijn kracht zet en tot resultaatgerichte samenwerking aanzet. Een gemeentesecretaris/algemeen directeur die in belangrijke mate bijdraagt aan de hoge ambities van de stad, de regio, het bestuur en de organisatie.

Nog meer stad worden

Hoorn heeft álles! De positie van centrumgemeente in de regio Westfriesland met 220.000 inwoners, een stedelijke structuur met een historische binnenstad, bijna 75.000 inwoners met een groeiverwachting richting 100.000+.

Er zijn volop ontwikkelplannen en woningbouwprojecten (+ 12.000 woningen), een ambitieus bestuur, een belangrijke centrumfunctie in Westfriesland, een ondernemende en nuchtere bevolking en 600 enthousiaste medewerkers werkzaam bij de gemeente. Hoorn maakt een transitie door van beheer- naar een ontwikkelgemeente. Het bestuur en de ambtelijke organisatie van Hoorn slagen er steeds beter in ambities en ontwikkelingen samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners en regionale partners vorm te geven en de stad te positioneren.

‘Meer stad worden’ is het credo. Hoorn wil het verschil maken en zoekt een Gemeentesecretaris die deze uitdaging aankan en aandurft.

Het bestuur

De gemeenteraad van Hoorn telt 14 partijen en in totaal 35 zetels. Na de verkiezingen hebben de twee grootste partijen, VVD en GroenLinks een coalitie gevormd met D66 en 2 lokale partijen: Fractie Tonnaer en Sociaal Hoorn.

De bestuurscultuur van Hoorn is constructief en kent goede verhoudingen, maar kent ook de uitdaging om mee te groeien met de ambities voor de stad. Het debat wordt altijd lokaal belegd, ook met landelijke partijen. De coalitie werkt vanuit een open Coalitieakkoord. In dit akkoord hebben de coalitiepartijen aan de hand van de vraag: “Wat voor stad willen wij zijn?” op hoofdlijnen de belangrijkste thema’s voor deze bestuursperiode beschreven.  Het college bestaat naast de burgemeester uit vijf fulltime wethouders, één namens elke coalitiepartij. De cultuur in het college wordt gekenmerkt door collegialiteit en complementariteit.

De regio

Hoorn is een proactieve en constructieve speler in de regio. Er wordt nauw samengewerkt in onder meer Pact 7.1, een samenwerking tussen de zeven Westfriese gemeenten, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke partners. Pact 7.1 staat voor zeven gemeenten, één geluid. In het Pact staan de ambities voor de regio, onder meer op het terrein van aantrekkelijk wonen, energietransitie, het stimuleren van economische ontwikkelingen en aandacht voor kennis en innovatie, maar ook over het verbeteren van de bereikbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht.

Kortom, over gezamenlijke versterking van de regio. Westfriesland wil een top-tien regio worden en blijven!
Naast lokaal en regionaal wordt ook samenwerking gezocht met de Metropool Regio Amsterdam, Holland Boven Amsterdam, de G40, de provincie Noord-Holland en het Rijk.

De organisatie

Bij de gemeente Hoorn werken ruim 600 medewerkers (550 fte).

De gemeentesecretaris/algemeen directeur is de eerste adviseur van het college. Hij/zij vormt samen met de 5 Concernmanagers het Strategisch Team (ST). Gezamenlijk geven zij sturing aan de organisatie. Het ST wordt ondersteund door een kleine directiestaf. De gemeentesecretaris en de 5 Concernmanagers voeren gezamenlijk de directie over de bedrijfsvoeringsportefeuilles (PIJOFACH). De Concernmanagers geven sturing aan de opgaven vanuit het coalitieakkoord.

Als basis voor de ontwikkeling van de organisatie gold in de afgelopen jaren het koersdocument ‘Hoorn 2020’, dat nu wordt geëvalueerd. Verwacht wordt dat de evaluatie geen aanleiding zal geven tot ingrijpende koerswijziging, maar veeleer tot het doorzetten van de ingezette verandering en het betrekken van álle medewerkers bij de doorontwikkeling van de organisatie, waarbij accenten onder meer komen te liggen op versterking van het strategisch adviesvermogen, van rolduidelijkheid en procesduidelijkheid, van samenwerking en van eigenaarschap. De bevindingen vormen mede input voor het nader uit te werken koersdocument ‘Hoorn 2025’ met de ontwikkelrichting voor de komende jaren.

De opgave voor jou als secretaris

Gelet op de bovengeschetste context en ambities, kent de gemeentesecretaris/algemeen directeur van Hoorn, naast de reguliere taken van de functie, de volgende uitdagingen:

   • Je geeft met verve uitvoering aan de opgaven en ambities van Hoorn en draagt bij aan de ontwikkeling van Hoorn als stad en als samenwerkingspartner (in de regio).
   • Je brengt samenhang en legt soepel verbinding tussen bestuurlijke ambitie en ambtelijke strategische advisering alsmede (financieel) haalbare/realistische uitvoering. Je bewerkstelligt een organisatiebrede betrokkenheid bij de ontwikkelkoers van de gemeente en de organisatie.
   • Je bent een stuwende kracht in de regionale samenwerking, durft te agenderen en initiëren. Als secretaris van de grootste gemeente van de regio, ken je de gevoeligheden en historie en verstaat het spel van geven en nemen, van leiden en volgen.
   • Je hebt oog en gevoel voor het eigen karakter en de signatuur van Hoorn, leert de stad kennen om jouw rol als eerste adviseur van het college waar te maken en stelt de stad in staat je te leren kennen. Je  kent de majeure dossiers en politiek-gevoelige dossiers en neemt hierin desgewenst een leidende rol.
   • Samen met de burgemeester en wethouders draag je bij aan de collegialiteit in het college. Je spiegelt en coacht en geeft gevraagd en ongevraagd advies, zonder het primaat van de politiek uit het oog te verliezen.
   • Je draagt actief bij aan de goede samenwerking in de gemeentelijke driehoek met burgemeester en griffier. De secretaris investeert in een soepel bestuurlijk-ambtelijk-samenspel en vergroot het rolbewustzijn en de rolvastheid. Je draagt zorg voor adequate informatievoorziening naar alle gemeentelijke spelers.
   • Als voorzitter van het ST ben je samenbindend, samenwerkingsgericht en complementair. Je weet hoe je een team moet smeden, geeft richting en daagt uit de strategische advisering organisatiebreed naar een hoger plan te tillen.
   • Je bent herkenbaar leider van het ST en de organisatie. Je bent zichtbaar en aanspreekbaar. Als ambtelijk boegbeeld en voorbeeld draag je de Hoornse kernwaarden uit.
   • Waar verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen, kan overzicht en integrale samenhang een aandachtspunt vormen. Je zoekt en bewaart de juiste balans tussen centrale sturing en individueel eigenaarschap.
   • Als bestuurder in de zin van de WOR koester je de goede verhouding met de OR door het tijdig en open agenderen van onderwerpen, zowel in formeel als in informeel overleg.
   • Je stuurt op cultuur én op structuur, op samenwerking, resultaat en kwaliteit. Je investeert in de organisatie als aantrekkelijk werkgever, waar medewerkers kansen krijgen en talent zich kan ontwikkelen. Je stimuleert dat medewerkers en bestuurders elkaar aanspreken (zowel complimenteus als kritisch) en geeft hierin zelf het goede voorbeeld.

Leiderschap

Bovenstaande context en opgaven vragen dat de gemeentesecretaris/algemeen directeur beschikt over de volgende leiderschapskwalificaties:

   • Denken: Visie, Strategie, Rolbewustzijn, Zelfreflectie.
   • Voelen: Verbindend, Samenwerkingsgericht, Vertrouwen/ruimte geven, Communicatief, Coachen.
   • Kracht: Energie, Natuurlijk gezag, Overtuigingskracht, Doortastendheid & Daadkracht.

Functie-eisen

   • aantoonbaar academisch werk- en denkniveau;
   • ruime werkervaring als (eindverantwoordelijk) leidinggevende in een context die qua complexiteit en ontwikkelopgave vergelijkbaar is met Hoorn en connecties met relevante netwerken als MRA, G40 en VNG;
   • ruime ervaring met advisering en ondersteuning van een politiek bestuur;
   • visie op en kennis van organisatieontwikkeling;
   • visie op en ervaring met intergemeentelijke samenwerking en stedelijke profilering/positionering;
   • ervaring met medezeggenschap;
   • aantoonbare affiniteit met grootstedelijke ontwikkelingen;
   • de bereidheid om zich met Hoorn en de (directe) omgeving te verbinden.

Arbeidsvoorwaarden

   • Het betreft een fulltime dienstverband.
   • De functie is gewaardeerd in schaal 17.
   • Het betreft een arbeidsovereenkomst voor een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De procedure

De gemeente Hoorn laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft u graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50 24 47 91, of per email via jongkind@bestman.nl.

Indien u belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.
Een integriteitsscan kan onderdeel uit maken van de procedure.

U kunt reageren tot en met vrijdag 12 juni aanstaande.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het inwinnen van referenties, het assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Ga op de website www.bestman.nl naar de vacature. Door te klikken op ‘solliciteren’, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.

Related Blogs

 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2024/05/stockfoto_bijbanen-236x168.jpg
  mei 13, 2024
  Dit zijn de meest…

  REGIO - Vanwege de hoge kosten van levensonderhoud kiezen veel Nederlanders er op dit moment voor om naast hun vaste baan een extra zakcentje te..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/11/martinus_college-236x168.jpg
  dec 13, 2023
  Schadenberg Groep en Martinuscollege…

  GROOTEBROEK- De geluiden van zagen, hamers en boren vermengen zich met vrolijk lachende kinderstemmen; het is een gezellige maar ongedwongen drukte in het splinternieuwe praktijklokaal..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2023/12/oom_habbeke-236x168.jpg
  okt 9, 2023
  Habbeké Shipyard wint OOM…

  HOORN -  Habbeké Shipyard heeft de OOM Award 2023 voor de regio Noord-Holland in de wacht gesleept. In de verkiezing van de meest actieve (metaal)leerbedrijven..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2023/12/230907-Opening-ALWP-bij-Omringlocatie-Lindendael-236x168.jpg
  sep 7, 2023
  Samen op weg naar…

  HOORN - Vandaag, 7 september, was de feestelijke opening van de Academische LeerWerkPlaats (ALWP) bij de revalidatieafdeling van Omringlocatie Lindendael in Hoorn. Omring, GRZPLUS (samenwerkingsverband..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2023/07/uwv_alkmaar_GS-236x168.jpg
  jul 26, 2023
  Krapte op de arbeidsmarkt…

  REGIO - De detailhandelssector staat voor een uitdagende situatie door een groeiend personeelstekort als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. Terwijl de sector zich langzaam..

  0 Read More
 • https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2022/November_2022/Veel_werknemers_nodig_voor_uitvoering_energietransitie_en_verduurzaming/Veel_werknemers_nodig_voor_uitvoering_energietransitie_en_verduurzaming.std?disposition=inline
  dec 1, 2022
  Veel werknemers nodig voor…

  NOORD-HOLLAND - Uit , uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek, blijkt dat er behoefte is aan 12.000 extra arbeidskrachten. Het potentiële extra arbeidsaanbod is 18.000 werknemers. In het onderzoekis..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2022/10/Het-Grootste-Werkfestival-X-NHNEXT-236x168.jpg
  okt 10, 2022
  Het Grootste Werkfestival X…

  REGIO – De krapte op de arbeidsmarkt is ook in Noord-Holland Noord ongekend en neemt alleen nog maar toe. Verschillende sectoren kampen met een flink..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2022/10/leeroverzicht-236x168.jpg
  okt 10, 2022
  Online Leeroverzicht maakt vinden…

  REGIO - De arbeidsmarkt verandert snel. Sommige banen verdwijnen en nieuwe banen verschijnen; zoals de kassière die steeds meer vervangen wordt door zelfscan-kassa’s en de toename..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2022/06/1280px-Geslaagd_vlag_met_tas-236x168.jpg
  jun 8, 2022
  De vlag (met schooltas)…

  REGIO - Morgen, donderdag 9 juni, horen duizenden leerlingen of ze geslaagd zijn voor hun schooldiploma. Op deze dag krijgen leerlingen van het vmbo (theoretische..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2022/07/DHF3765-236x168.jpg
  jun 2, 2022
  Ander werk; Om- of…

  REGIO - Eén van de oudste sectoren om in te werken en ook altijd in beweging: de visserij. Diep verankerd in de Nederlandse economie en cultuur...

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2022/07/DSC_3894-236x168.png
  jun 2, 2022
  Ontdek je talenten en…

  Jongeren die een tussenjaar nemen, kunnen meedoen aan het ‘Gouden Kans project’ REGIO - Net klaar met je examens en wil je een tussenjaar nemen?..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2022/05/Clusius-Voeding-wint-Groen-Impactprijs-2022-236x168.jpg
  mei 20, 2022
  Clusius opleiding Voeding wint…

  ALKMAAR - Afgelopen maandag 16 mei 2022 mocht de mbo-opleiding Voeding van het Clusius College in Alkmaar met de All You Need is Food Tour..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2022/05/vdvalk_cs_Ontwerp-zonder-titel-6--236x168.png
  mei 2, 2022
  Van der Valk Hotel…

  HOORN – Wie op zoek is naar een leuke en uitdagende horecabaan, kan zich via de website van Van der Valk Hotel Hoorn aanmelden voor..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2022/04/omring_zorg_original-e1651221925280-236x168.png
  apr 29, 2022
  Zorgorganisatie Omring start eigen…

  HOORN - In september start zorgorganisatie Omring met een eigen praktijkopleiding tot verpleegkundige en verzorgende. Leerlingen leren in het nieuwe leerconcept Leerhuis Lindendael al vanaf het..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2022/04/WFM-20220419-DSC00966-236x168.jpg
  apr 22, 2022
  Diploma’s voor eerste lichting…

  HOORN -  In juni 2020 ondertekenden Omring en WilgaerdenLeekerweideGroep (WLGroep) samen met Hogeschool Inholland voor de start van een post-hbo opleiding, uniek voor Westfriesland. Een..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2022/03/kbbbd_header-236x168.jpg
  mrt 22, 2022
  Kom Binnen Bij Bedrijven…

  ALKMAAR/NHNREGIO - Alkmaarse wethouder Robert te Beest opende maandag officieel de Kom Binnen bij Bedrijven Dagen 2022. Hij deed dit bij The Fallon Hotel Alkmaar...

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2021/10/werken_horeca_terras_hoorn-236x168.jpg
  okt 28, 2021
  Stijging wettelijk minimumloon per…

  De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2022. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2021/10/poster_mockup_carrierebeurswestfriesland2-236x168.jpg
  okt 14, 2021
  Carrièrebeurs Westfriesland; kennismaken met…

  HOORN – Dinsdag 9 november wordt de 4e editie van Carrierbeurs Westfriesland georganiseerd bij het Horizon College in Hoorn. Die middag tussen 13.00 uur en..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2021/08/personeelGezocht-236x168.jpg
  aug 19, 2021
  Werkloosheid daalt het sterkst…

  NEDERLAND - In juli 2021 waren 289 duizend mensen werkloos. Dat is 3,1 procent van de beroepsbevolking. Over de afgelopen drie maanden daalde het aantal..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2021/07/minderkansrijke_beroepen-01_tcm95-425314-236x168.jpg
  jul 14, 2021
  Minst kansrijke beroepen (update…

  REGIO - Sinds het begin van de coronacrisis zoeken veel mensen naar nieuw werk. Het helpt hierbij om te weten in welke beroepen er onvoldoende..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2021/07/update_kansberoepen_artikel_tcm95-430857-236x168.jpg
  jul 14, 2021
  Dit zijn de kansrijke…

  REGIO - Het UWV heeft eind juni 2021 een update gemaakt van de kansrijke beroepen. Ten opzichte van de zijn er verschillende beroepen bijgekomen. De..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2021/07/match2work_2019_finale_event-236x168.jpg
  jul 13, 2021
  4e editie Match2Work in…

  WESTFRIESLAND - Wie opgroeiende kinderen heeft herkent het ongetwijfeld: leerlingen hebben vaak geen idee welke studierichting of beroep dat ze later willen gaan doen. En..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2021/06/start_itacademy_persbericht_foto-236x168.jpg
  jun 11, 2021
  Nieuw hbo-aanbod in Westfriesland;…

  HOORN – Westfriese IT bedrijven gaan samen met Hogeschool Inholland (hbo) en Horizon College (mbo) starten met de IT Academy Westfriesland. Het doel is om..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2021/06/TT-Likeur-1e-prijs-winnaars-236x168.jpg
  jun 10, 2021
  Tess en Ties van…

  HOORN - Twee middelbare scholieren van RSG Enkhuizen zijn met hun onderneming tot de beste Junior Ondernemers van West-Friesland verkozen. Tess en Ties wisten met T&T..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2021/06/MK_002-236x168.jpg
  jun 3, 2021
  Mona Keijzer in gesprek…

  HOORN - In het kader van het Nationaal Gesprek over Vrijheid, ging Mona Keijzer (CDA), staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, donderdag 3 juni met eerstejaars..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/11/LR_DSC1558-236x168.jpg
  apr 15, 2021
  Girls’ Day; de onontdekte…

  REGIO -  Tijdens Girls’ Day openen door heel Nederland bèta-, technische, IT-bedrijven én technische of IT-afdelingen van bedrijven hun deuren voor meisjes van 10 tot..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2021/04/DSC01417-2-236x168.jpg
  apr 13, 2021
  Clusius mbo-opleiding Voeding krijgt…

  ALKMAAR - Studenten van de mbo-opleiding Voeding & Voorlichting van het Clusius College in Alkmaar kunnen vanaf komend studiejaar ook hun vakdiploma gewichtsconsulent behalen. De..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2021/03/Website-banenmarktnhn-236x168.jpg
  mrt 2, 2021
  Op zoek naar werk?…

  Doe mee aan de tweede online banenmarkt op 15 april Donderdag 15 april organiseert het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP-NHN) voor de tweede keer een online..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2021/07/adam-niescioruk-9ChfwZzv4ys-unsplash-236x168.jpg
  feb 26, 2021
  MBO-2-studenten Horizon College leren…

  ZWAAG/HOORN - Het idee achter het wijkleercentrum is een win-win-gedachte: een plek waar zorg en ondersteuning aan de wijkbewoners wordt gegeven door studenten die hun..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2021/02/bieb_cursussen-236x168.jpg
  feb 15, 2021
  Jezelf verbeteren of bijleren?…

  WESTFRIESLAND - Bibliotheekleden kunnen in 2021 gratis online cursussen volgen op het gebied van creatieve, digitale, zakelijke en persoonlijke vaardigheden. Na inlog met je bibliotheekgegevens..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/12/Bouw-1024x682-1024x682-1-236x168.jpg
  dec 15, 2020
  Dit zijn de kansrijke…

  REGIO - UWV laat zien welke beroepen voldoende tot goede baankansen bieden. Dat geeft richting aan mensen die op zoek moeten naar ander werk of..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/11/martinus_college-236x168.jpg
  nov 21, 2020
  Geen centraal examen voor…

  REGIO - Beroepsgerichte profielvakken op het vmbo worden dit jaar afgesloten met een schoolexamen, in plaats van een centraal examen. Leerlingen moeten hetzelfde kennen en..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2019/10/ROC-horizon_1000x1000-e1581546980233-236x168.jpg
  nov 16, 2020
  Stageschool als antwoord op…

  REGIO - Om in tijden van corona het tekort aan stageplaatsen voor de mbo-opleiding Software Developer op te lossen, is het Horizon College in samenwerking..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/11/kiesmij_campagnebeeld-236x168.jpg
  nov 13, 2020
  Campagne #KIESMIJ tegen stagediscriminatie…

  REGIO - Stagediscriminatie is een veelvoorkomend en hardnekkig probleem, waar mbo-studenten de pijnlijke gevolgen van dragen. De campagne #KIESMIJ tegen stagediscriminatie moet het probleem onder de..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2019/10/ROC-horizon_1000x1000-e1581546980233-236x168.jpg
  nov 12, 2020
  Horizon College en Regio…

  REGIO - Het Horizon College en het Regio College hebben het voornemen om te fuseren. De twee mbo-scholen hebben het afgelopen jaar verkennende gesprekken gevoerd..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/11/LR_DSC1558-236x168.jpg
  nov 6, 2020
  Een middag proefdraaien op…

  GROOTEBROEK - Hoe kun je beter kennismaken met een middelbare school, dan door er een paar lessen te volgen? Daarom organiseert Clusius College Grootebroek in..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/10/Technobiel-Schooldag-van-de-Duurzaamheid-236x168.jpg
  okt 31, 2020
  Leerlingen Kompas op ontdekkingstocht…

  HOORN - Hoe laat je een vliegtuig vliegen op zonne-energie en hoe werkt een transportband eigenlijk? Het antwoord op deze en andere vragen hebben kinderen van..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/10/WFM_Zorgacademy_gestart-236x168.jpg
  okt 21, 2020
  Zorgacademy gestart; 19 cursisten…

  HOORN – Dinsdagmiddag 20 oktober, een unieke dag voor de 19 cursisten in de theaterzaal bij Lindendael aan de Koepoortsweg in Hoorn. De opleiding ‘Innoveren..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/10/omring_kelly_boon_01-236x168.jpg
  okt 3, 2020
  Krachtenbundeling zorgorganisaties en HvA;…

  REGIO - Zorgorganisaties Omring, Amstelring, Cordaan, Evean, ViVa en De Zorgcirkel! hebben de handen ineen geslagen om met de HBO-V van de Hogeschool van Amsterdam..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/09/online_vacatures_GemHoorn-236x168.jpg
  sep 28, 2020
  Sterke daling vacatures Noord-Holland…

  REGIO - In opdracht van de gemeente Hoorn heeft onderzoeksbureau I&O Research een onderzoek gedaan naar de gevolgen van Covid-19 voor de gemeente en regio..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/09/Deelnemers-Gouden-Kans-project-236x168.jpg
  sep 23, 2020
  Gouden Kans project; ‘Talenten…

  Start 19 oktober in Hoorn; Voor Westfriese jongeren die hun talent willen ontdekken HOORN - Voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar, die hun..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/08/jeshoots-com-5EKw8Z7CgE4-unsplash-236x168.jpg
  aug 25, 2020
  Juniusfonds helpt met renteloze…

  REGIO - Door het coronavirus is de arbeidsmarkt direct veranderd. Er zijn veel minder banen in horeca-, recreatie en cultuursector, de detailhandel, en de sierteelt...

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/07/ipad-sentimeter-236x168.jpg
  jul 17, 2020
  Thuiswerken: Virtuele medewerker die…

  ZWAAG - In deze uitdagende tijden, waarin we veel thuiswerken, is het belangrijker dan ooit om contact te houden met teamleden om te weten hoe..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/07/Certificering-Groep-Hoorn-Groenmaat-II-236x168.jpg
  jul 17, 2020
  GroenStart behaalt ondanks Corona…

  REGIO - Voor het tweede jaar op rij is GroenStart erin geslaagd om tien nieuwkomers succesvol te begeleiden naar een betaalde baan in de groenvoorziening..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/07/HorizonCollegedrivethroughofficemanagementensupport1-236x168.jpg
  jul 3, 2020
  Bijzondere diploma-uitreikingen in bijzonder…

  REGIO – Een bijzonder schooljaar met een feestelijke afsluiting; afgelopen dagen werden er bij het Horizon College meerdere drive-through diploma-uitreikingen georganiseerd. In de parkeergarage en..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/06/Deelnemers-Gouden-Kans-project-236x168.jpg
  jun 16, 2020
  Jongeren en organisaties gezocht…

  Start nieuwe groepen 24 augustus - Alkmaar en 31 augustus - Schagen REGIO - Voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar, die hun talenten..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-10-hardt-hyperloop-station-schiphol-236x168.jpg
  jun 10, 2020
  Bouw of techniek studie?…

  REGIO - Schiphol gaat haar betrokkenheid bij de hyperloop verder uitbreiden door de samenwerking met het Nederlandse hyperloopbedrijf Hardt Hyperloop voort te zetten. De samenwerking..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/06/Guillaume_Groen-persmoment-posthbo-zorgenwelzijn-GGRO20200609_7198-Web-236x168.jpg
  jun 10, 2020
  Nieuwe zorgopleiding eerste van…

  HOORN – Dinsdagmiddag 9 juni hebben zorgaanbieders Omring en WilgaerdenLeekerweideGroep samen met Hogeschool Inholland een intentieovereenkomst ondertekend voor de start van een post-hbo opleiding. Een..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/06/sbb.nl_-236x168.jpg
  jun 5, 2020
  60% minder stages en…

  REGIO - Per 2 juni is er voor mbo-studenten een tekort van meer dan 19.000 stages en leerbanen. Door de coronacrisis moesten bijvoorbeeld horecazaken, theaters..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/05/match2work_2019_finale_event-236x168.jpg
  mei 18, 2020
  Start Match2Work 2020: Verbinding…

  REGIO - Leerlingen en studenten van opleidingen en scholen uit de regio gaan voor de derde keer samenwerken met bedrijven. Zij werken aan een vraagstuk vanuit..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/05/DeSelectie-WestfrieseTalentPool2-236x168.jpg
  mei 14, 2020
  Bedrijven vissen in een…

  Hoorn – De Selectie lanceert op 19 mei ‘De Westfriese Talentpool’ om de werkloosheid, die naar aanleiding van de coronacrisis ontstaat, in de West-Friese gemeentes..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/04/Aantal-nieuwe-vacatures-in-Noord-Holland-Noord-per-week-236x168.jpeg
  apr 21, 2020
  48% minder nieuwe vacatures…

  REGIO - De impact van de maatregelen van het Kabinet rondom het coronavirus zijn in Noord-Holland-Noord duidelijk terug te zien in het aantal online vacatureplaatsingen...

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/04/video_solicitiatie-236x168.jpg
  apr 7, 2020
  Sollicitatiegesprek zonder handen schudden…

  Je hebt gesolliciteerd en goed nieuws ontvangen; het bedrijf is enthousiast over je sollicitatie en wilt je graag beter leren kennen. Normaal gesproken zou je..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/03/Foto-1-KBBBD-Stamhuis-wethouder-Harry-Nederpelt-dd.-03-10-2019-236x168.jpg
  mrt 11, 2020
  Veel bedrijven in hele…

  REGIO - Van 5 tot en met 10 oktober 2020 ontmoeten inwoners, bedrijven en onderwijs elkaar tijdens de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen. Na drie..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/03/Stadhuis_hoorn-236x168.jpg
  mrt 10, 2020
  Zes traineeships bij gemeente…

  HOORN - De gemeente Hoorn is op zoek naar zes trainees voor uitdagingen op sociaal, economisch, politiek en cultureel gebied. In een periode van twee jaar..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/03/Rechtenvrije-foto-innovatie-Omring-CRDL-236x168.jpg
  mrt 6, 2020
  Medewerkers Omring leren zorgtechniek…

  Andijk – Woonzorglocatie Sorghvliet in Andijk heeft een regionale primeur. Op 12 maart opent op deze locatie het eerste e-Skillslab van Omring. Daar kunnen medewerkers..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/03/mbo-student-236x168.jpg
  mrt 6, 2020
  Extra informatiemarkten mbo-opleidingen Clusius…

  REGIO - Speciaal voor de late beslissers houden de vestigingen van het Clusius College in Alkmaar, Hoorn en Schagen op woensdagmiddag 25 maart 2020 een..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/03/N20_1601b-236x168.jpg
  mrt 5, 2020
  Gemeente feliciteert Clusius met…

  STEDE BROEC - Wethouders Groot en Nootebos van de gemeente Stede Broec brachten woensdagochtend een bezoek aan het Clusius College in Grootebroek. Aanleiding was de..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/02/SkillsFinalistenHorizonCollege-236x168.jpg
  feb 29, 2020
  Studenten Horizon College strijden…

  REGIO - Dertien studenten van het Horizon College zijn gekwalificeerd voor de landelijke finales van Skills Heroes. Dit zijn nationale vakwedstrijden voor mbo-studenten. De finales..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/02/Uitreiking-MBO-2-lasdiploma-PI-HHW-2-236x168.jpg
  feb 28, 2020
  Twee volwaardige MBO-diploma’s uitgereikt…

  HEERHUGOWAARD - Deze week ontvingen twee gedetineerden van Penitentiaire Inrichting (PI) Heerhugowaard hun MBO 2 lasdiploma uit handen van de directie, in aanwezigheid van enkele..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/02/a-benb-openn-26feb2020-00114-236x168.jpg
  feb 28, 2020
  Bed & Business bij…

  HEERHUGOWAARD – Woensdag 26 februari vond de officiële opening plaats van Bed & Business in Heerhugowaard. Deze unieke onderwijsvorm van het Horizon College biedt studenten..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/02/Doe-de-techniekdag-logo-236x168.png
  feb 25, 2020
  Doe de Techniek Dag

  Kom jij ook naar de allereerste Doe de Techniek dag in Heerhugowaard? Je bent van harte welkom op 28 februari aan de W.M. Dudokweg 66 in..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/02/01-31-Leerwerkproject-1-236x168.jpg
  feb 19, 2020
  Nieuw leerwerktraject stoomt werkzoekenden…

  HOORN - Een nieuw leerwerktraject stoomt werkzoekenden in Westfriesland in enkele maanden klaar voor een baan in de horeca. De gemeente Hoorn, WerkSaam Westfriesland, het..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/02/data_boeren-236x168.jpg
  feb 17, 2020
  De nieuwe agrariër: Sensoren,…

  REGIO - De agrarische sector is een belangrijke werkgever in de regio Westfriesland. Naast de veeteelt, het telen van groenten, de opkweek van de plantjes..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/02/impactprijs-winnaars-236x168.jpg
  feb 14, 2020
  Clusius College mbo Voeding…

  REGIO - Met het project ‘Newcomers in the Kitchen’ heeft het Clusius College mbo Voeding op 13 februari 2020 de Impactprijs Groen Onderwijs gewonnen. Het..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/02/Foto-bij-persbericht-NH-Catering-Events-group-verzorgt-Westfries-diner-236x168.jpg
  feb 13, 2020
  Onderwijs en jongerenwerk betrokken…

  REGIO - Op 9 en 10 juni is het jaarlijks congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in regio Westfriesland. Een onderdeel van het congres..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2020/02/B801E27A-91C3-4477-B874-4EA1B3D4A8CE-236x168.jpeg
  feb 3, 2020
  Clusius studenten door naar…

  REGIO - Mbo-student Bloem & Design Fleur Rijkes heeft zich geplaatst voor de landelijke finale van Skills Heroes op 6 maart in Leeuwarden. Onlangs vonden de..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2019/12/socialreturn-e1575627861412-1-236x168.jpg
  dec 6, 2019
  ‘Meer mensen aan de…

  REGIO - De provincie Noord-Holland maakt bij de inkoop van diensten en werken afspraken met contractpartners om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2019/12/Jongeren-van-Back-on-Track2-geven-voorstelling-236x168.jpg
  dec 6, 2019
  Project Back on Track…

  REGIO - Het Jongerenloket Westfriesland is op zoek naar jongeren tussen de 16 en 23 jaar uit Westfriesland die aan de slag willen met hun..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2019/10/ROC-horizon_1000x1000-e1581546980233-236x168.jpg
  dec 4, 2019
  Horizon College start opleiding…

  REGIO - ROC Horizon College start vanaf augustus 2020 met de opleiding Projectleider Duurzame Energie. "Als Projectleider Duurzame Energie vervul je een spilfunctie bij het..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2019/11/Bianca-de-Jong-Horizon-Rob-Buwalda-PDZ-e1574951718886-236x168.jpg
  nov 28, 2019
  PDZ Uitzendbureau en het…

  HEERHUGOWAARD - PDZ Uitzendbureau opent begin december in het Horizon College in Heerhugowaard een vestiging om de studenten van de opleiding Intercedent zo praktijkgericht mogelijk..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2019/11/DatacenterAcademyHorizonCollege1-e1574075562991-236x168.jpg
  nov 18, 2019
  Microsoft faciliteert Datacenter Academy…

  HOORN – Microsoft heeft in het Horizon College in Hoorn een realistisch lab van een datacenter gebouwd. Doel van dit initiatief, genaamd Datacenter Academy, is..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2019/11/WFM20191112-IMG_0262-e1574075716212-236x168.jpg
  nov 18, 2019
  Foto’s Carrierebeurs Westfriesland

  Met dank aan Romein Online een mooi foto overzicht van de derde editie van de Carrierebeurs Westfriesland van 12 november 2019 bij het ROC Horizon..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2019/11/75204565_2584398958248523_7170330235747958784_o-236x168.jpg
  nov 1, 2019
  Horizon College heeft het…

  [caption id="attachment_12177" align="alignnone" width="1328"] Facebook Horizon College[/caption] REGIO - Horizon College Alkmaar is al jaren een officieel exam centre voor Cambridge Assessment English, een non-profit..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2019/10/191029_GreatPlaceToWork-236x168.jpg
  okt 31, 2019
  Kinderopvang Berend Botje is…

  HOORN - Kinderopvang Berend Botje is op dinsdag 29 oktober Great Place to Work gecertificeerd. Dit betekent dat de organisatie voldoet aan verschillende criteria voor goed..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2019/10/minister-slob-sterk-techniekonderwijs-236x168.jpg
  okt 9, 2019
  Koninklijke Metaalunie blij met…

  Minister Slob heeft het startsein gegeven voor Sterk Techniekonderwijs. Vmbo-scholen kunnen in januari 2020 starten met het omzetten van plannen in concrete acties voor het..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2019/10/cbs_startkwalificatie-236x168.png
  okt 9, 2019
  Hoger uurloon met dan…

  Met een startkwalificatie heb je meer kans op een baan. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. De overheid wil..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2019/10/WFM20191007-DSC_6829-236x168.jpg
  okt 7, 2019
  Expice trapt KBBBD af; Hele…

  ZWAAG - Maandag 7 oktober trapte elektrotechnisch bedrijf Expice de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen af. Wethouder Kholoud Al Mobayed verwelkomde, namens de gemeente Hoorn,..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2019/09/Succesvol-jaar-voor-DEEN-opleidingen-100-geslaagden_small-236x168.jpg
  sep 30, 2019
  Succesvol jaar voor DEEN-opleidingen:…

  HOORN - Bij DEEN is het opleiden en ontwikkelen van talenten een kernwaarde. Al meer dan 10 jaar biedt DEEN als werkgever al haar werknemers de..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2019/09/stage_NOS-236x168.png
  sep 27, 2019
  Bijzondere stage: 3 maanden…

  Is sport je passie en heb je journalistiek talent?  Wil je drie maanden lang ervaring opdoen op de grootste multimediale sportredactie van Nederland? Dan is..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2019/09/tetris_challange_omring-236x168.jpg
  sep 27, 2019
  Omring zet ludieke actie…

  HOORN - Veel hulpdiensten zijn uitgedaagd om mee te doen met de Tetris Challenge. En natuurlijk kon Omring niet achterblijven! Ook wij laten zien wat..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2019/09/FIX-MIJN-LEERBAAN-NOORD-HOLLAND-NOORD-236x168.png
  sep 27, 2019
  Fix Mijn Leerbaan bereikt…

  Het gratis online magazine Fix Mijn Leerbaan Noord-Holland-Noord is de kortste weg voor leerlingen vmbo/mbo naar stages, leerbanen en werk in de regio. Decanen vmbo..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2019/09/Seed-Valley-e1568646879829-236x168.jpg
  sep 16, 2019
  Seed Valley bedrijven nemen…

  Wie vanavond tomaat of sla in de supermarkt koopt heeft grote kans dat de zaden ervan afkomstig zijn van bedrijven uit Seed Valley. De regio..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2019/08/robin_wk_worldskills-236x168.jpg
  aug 23, 2019
  Onderwijswethouder Dirk Kuipers: ‘Goede…

  ANDIJK - Nog even en dan kan Andijker Robin Berkhout zijn vakmanschap laten zien tijdens WorldSkills. Wethouder Dirk Kuipers wenste Robin alvast heel veel succes en..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2019/08/koptelefoon_deondernemer-236x168.jpg
  aug 16, 2019
  Elke werknemer een eigen…

  Marketingbedrijf Maxlead denkt het ei van Columbus te hebben gevonden: iedere werknemer heeft een persoonlijke koptelefoon. Gaat het ook werken op jouw werkvloer? https://www.facebook.com/DeOndernemer/posts/2350365291751133?__xts__%5B0%5D=68.ARDKH9SfX18uLKJeyJqy_dD8Vz-qnfy84cJNDkeXn19tsPK7V6NIF-FxOC3P1n7fF2XG6caxvVe4NK5VbCnAnJZT-Ot9r234ERjnY7niohux_4kEaACRVSxXkCZbzQJSUooAN2svgpYQRTphbZnWeK00ZbsVStivfDrLbdvqM9uRFxO75ORzuSGUH2ZY2SpuUwO-0hcqmki0HX2Rp6t5BPGa6rCrjA3jBWT1_QKxj7BDGRKiMNIar8UsZANUMmYerN-QVGTGJMEEt8g1-h_gqQcsoo-b8hUa7M9HIFZboW5O8gEgNKolO7lItDf1ITeJV6snFSSIcWtHnyPHnbIAlBWaKXD0OPA3MXcwUL8xznfsRDXa1Guh8Tbl&__tn__=-R Lees verder op:

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2019/07/social_icons_logos_BiZkettE1-236x168.png
  jul 30, 2019
  Social media rukken op…

  Solliciteren met een gesprek, een cv en een motivatiebrief is verleden tijd aan het worden. Bedrijven zoeken hun toekomstige medewerkers steeds vaker via Snapchat, Instagram..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2019/07/strand_zeeland_vvvzeeland-236x168.jpg
  jul 30, 2019
  Zeeland lokt medisch specialisten…

  De provincie Zeeland kampt met een tekort aan medisch specialisten en probeert dat te bestrijden met een speciaal verwen-weekend. Daarmee probeert de provincie psychiaters, huisartsen..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2019/07/BBBD_Webe_2018-e1564045553286-236x168.jpg
  jul 25, 2019
  Kennismaken tijdens de ‘Kom…

  REGIO - De 'Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen' is een week waarin Westfriese ondernemers de deuren open zetten om mensen kennis te laten maken met hun bedrijf. Van maandag..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2019/07/dijklander_leebedrijf_groep-236x168.png
  jul 24, 2019
  Dijklander Ziekenhuis beste leerbedrijf…

  REGIO - Het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn, Purmerend, Enkhuizen en Volendam is het beste leerbedrijf voor mbo-studenten van de provincie Noord-Holland in de sector zorg...

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2019/07/office-building-1-1181715-1280x960-236x168.jpg
  jul 23, 2019
  Hottest jobs 2019; De…

  REGIO - Werkgevers zitten momenteel te springen om automonteurs, docenten Nederlands, verpleegkundigen, loodgieters, koks en business controllers. Dit blijkt uit de lijst van schaarse beroepen..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2019/07/the-stress-1473487-1279x927-1-236x168.jpg
  jul 23, 2019
  De hoge werkdruk grootste…

  REGIO - De hoge werkdruk wordt door medewerkers en managers gezien als het grootste probleem in organisaties. Daarnaast klagen zij vooral over de het ontbreken van..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2019/07/grootste_werkfestival-236x168.jpg
  jul 17, 2019
  Alles draait om innovatie…

  ALKMAAR – Als uitsmijter van de Maand van het Werk organiseert RPAnhn (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid) samen met haar partners alweer voor de derde keer Het..

  0 Read More
 • https://werkbijwestfriesland.nl/wp-content/uploads/2019/07/ondertekening-open-convenant-grond-weg-en-waterbouw-1-1-236x168.jpg
  jul 11, 2019
  Open convenant voor behoud…

  HOORN - Woensdag 10 juli 2019 heeft burgemeester Jan Nieuwenburg voor een periode van drie jaar met een aantal regionale MKB bedrijven een open convenant..

  0 Read More
Founding partners: